Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:889
Situationstid: 2021-12-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9313 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: