Ufs notisregister

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:894
Situationstid: 2021-12-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: