Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:887
Situationstid: 2021-11-15 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: