Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:881
Situationstid: 2021-10-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6142 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s06, s10