Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:886
Situationstid: 2021-10-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 411 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: