Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:880
Situationstid: 2021-09-30 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0, 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: