Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:880
Situationstid: 2021-09-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s16