Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:881
Situationstid: 2021-09-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: