Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:876
Situationstid: 2021-08-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 742 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s04, s06, s22, s23, s25, s50