Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:871
Situationstid: 2021-08-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s25