Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:879
Situationstid: 2021-07-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: