Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:885
Situationstid: 2021-06-30 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: