Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:866
Situationstid: 2021-06-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: