Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:871
Situationstid: 2021-06-17 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s03, s06, s16, s17, s34, s38, s41, s51