Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:863
Situationstid: 2021-06-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s09