Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:863
Situationstid: 2021-06-09 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 923 Ed:10.0, 924 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: