Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:867
Situationstid: 2021-06-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6162 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s14, s15, s34