Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:863
Situationstid: 2021-05-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 742 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s04, s06, s07, s24, s25, s26, s28, s29, s32, s54