Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:857
Situationstid: 2021-05-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4211 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: