Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:854
Situationstid: 2021-04-09 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 6172 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s24, s33, s38