Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:855
Situationstid: 2021-03-29 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 713 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: