Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:851
Situationstid: 2021-03-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 61 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s03, s05, BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s05