Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:851
Situationstid: 2020-02-20 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0, 7411 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s15, s17, s19, s34, s35