Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:852
Situationstid: 2021-02-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0, 7411 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s15, s16, s17, s40, s42