Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:847
Situationstid: 2021-01-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: