Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:844
Situationstid: 2020-04-27 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s54, s55