Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:842
Situationstid: 2021-01-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0, 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s15, s42