Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:838
Situationstid: 2020-12-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: