Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:838
Situationstid: 2020-12-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 133 Ed:10.0, 1331 Ed:10.0, 134 Ed:9.0, 135 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s06, s08, s09, s26, s27, s28, s32, s34, s42, s43