Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:841
Situationstid: 2020-12-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 61 Ed:12.0, 62 Ed:5.0, 7 Ed:7.0, 71 Ed:5.0, 731 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: