Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:836
Situationstid: 2020-12-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s04, s08, s09