Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:830
Situationstid: 2020-10-05 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s03, s05, s19, s32, s36, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s03