Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:828
Situationstid: 2020-10-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 415 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: