Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:828
Situationstid: 2020-10-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 924 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s25, s62