Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:828
Situationstid: 2020-09-30 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 131 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s03, s06, s07, s12