Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:834
Situationstid: 2020-09-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s16, s17, Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s39, s43, s44