Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:827
Situationstid: 2020-09-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6163 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s44, BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s06, s09