Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:825
Situationstid: 2020-09-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s52, Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s34, s35, s40