Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:827
Situationstid: 2020-08-17 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s23, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s11, s36