Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:819
Situationstid: 2020-08-05 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s19, s50