Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:821
Situationstid: 2020-07-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 923 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03, s04, s08, s10, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s04, s09, s30, s32, s34