Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:817
Situationstid: 2020-07-04 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 6172 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s27, s38