Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:815
Situationstid: 2020-07-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s03, s05, s07, s17