Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:813
Situationstid: 2020-06-26 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: