Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:817
Situationstid: 2020-06-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: