Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:812
Situationstid: 2020-06-17 — 2022-05-31
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: