Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:811
Situationstid: 2020-06-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0, 9312 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s19, s46, s55