Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:808
Situationstid: 2020-05-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 536 Ed:10.0, 61 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s03, s04, s06, s19