Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:808
Situationstid: 2020-05-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: