Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:813
Situationstid: 2020-05-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6163 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s44, s49, BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s06